Румъния

Знамето на Румъния
Гербът на Румъния
Румъния е държава в Югоизточна Европа. Тя граничи на североизток с Молдова и Украйна, на запад - с Унгария и Сърбия, а на юг - с България. На изток има излаз на Черно море.
Букурещ е столицата на Румъния и същевременно най-големия град в страната, промишлен и търговски център.
Карта на Румъния
Площ: 238 396 км²
Столица: Букурещ
Най-голям град: Букурещ
Религия: Православни
Население: 22 276 056 души
Гъстота на населението: 17 д./km²
Девиз: Нищо без бог
БВП: 169,4 млрд. $
БВП на човек: 11 895 $
Валута: лея
Година на присъединяване към ЕС: 2007

Държавно устройство

Държавното устройство на Румъния е република. Законодателната власт се изпълнява двукамарен парламент. Държавен глава е президентът. Съдебната власт се упражнява от Върховния съд и Върховния касационен съд, съвместно със съдилищата и апелативните съдилища.

Административно Деление

Румъния е поделена на 1 град със специален статут(Букурещ) и 41 окръга.

География

Румъния е разположена в средата на Балканския полуостров и заема площ от 237 499 кв.км. Страната заема голяма част южните и северните части на планината Карпати. Карпатите и Трансилванските планини почти обграждаха централната, равнинна част на страната. На юг и югоизток има предимно равнини. Река Прут отбелязва границите с Молдова, а река Дунав на юг - с България. Най-високата точка в страната е връх Молдовяну(2 544м.) в Карпатите.

Стопанство и икономика

Промишлено-аграрна страна в преход към пазарна икономика. В промишлеността са заети 38% от трудоспособното население. Продукцията й все още е неконкурентна, енергоемка. Развива се металургична и химическа промишленост, нефтодобив и нефтопреработване, добив на въглища, желязна руда, мед олово, цинк и др. Селско стопанство - водещ отрасъл е растениевъдството. Отглежда се царевица, пшеница, ечемик, захарно цвекло, слънчоглед, картофи, плодове, зеленчуци, лозя. Животновъдство-овце, едър рогат добитък и др. В селското стопанство са заети 27% от трудоспособното население. Шосета-74 хил.км, от които с твърдо покритие-15 хил.км; жп линии-11 хил.км. Речен транспорт - 1 075 км по река Дунав и канала Дунав - Черно море. Главни речни пристанища - Галац, Браила, Гюргево, Турну Северин, на Черно море - Констанца.