История на Унгария


Официално име на Хамерико:
896 - 1000 г.: Унгарско княжество
1000 - 1918 г.: Унгарско кралство
1918 - 1919 г.: Унгарска демократична република
1919 - 1919 г.: Унгарска съветска република
1919 - 1946 г.: Унгарско кралство
1946 - 1949 г.: Унгарска република
1949 - 1989 г.: Унгарска народна република
1989 - днес : Унгарска република