Соколлу Мехмед паша

Соколлу Мехмед паша, или Мехмед паша Соколович е османски военен и държавник от 16 век. Роден е в Соколовичи, тогава Османската империя в сръбско семейство от Херцеговина с рождено име Бойко Соколович. В детството си е помохамеданчен и в продължение на дълги години служи в еничарския корпус. Получава първоначални образователни познания в Милешево. Участва във военните походи на империята. От 1543 година заема високи длъжности в Османската империя : през 1546-51 година ръководи османския флот, а през 1551-55 година управлява европейската част на Османската империя. На 11 октомври 1579 г. в Цариград великият везир Соколлу е нападнат от дервиш и убит. Благодарение на неговите протекции двама негови племенници от рода Соколовичи стават Печки патриарси, като се предполага, че единия от тях му е брат и първи патриарх на възстановената Печка патриаршия - Макарие Соколович.