Иля Чавчавадзе

Княз Иля Чавчавадзе е грузински поет, писател, журналист, преводач от английски език и адвокат, който оглавява възраждането на грузинското национално движение през втората половина на XIX в., по време на руското господство в Грузия. Той яростно защитава употребата на грузинския език, развитието на грузинската литература, възраждането на грузинската автокефална църква и накрая възстановяването на грузинската държавност, на която е сложен край с превръщането на Грузия в част от Руската империя. След като служи като член на Горната камара на първата руска Дума, през 1907 г. Иля решава да се завърне в Грузия. На 28 август 1907 г. Чавчавадзе и съпругата му са убити от засада на път от Тбилиси към Сагурамо. Днес е считан за един от основателите на модерна Грузия. Канонизиран е от Грузинската православна църква като Свети Иля Праведния, а грузинците го почитат като "баща на родината".