• Целта на сайта е потребителите да получат по-бърз и лесен достъп, чрез който да обогатят знанията си за нашия континент - Европа.

  • Сайтът е насочен най-вече към младите хора, като им предоставя голямо количество информация в обобщен вид – 51 държави в Европа, над 500 известни европейци и над 500 европейски забележителности.

  • В почти всяко българско училище има европейски клубове, в които учениците разширяват своите познания и интереси. Информацията, която им предоставяме, ще им бъде много полезна в дейността и обучението.

  • За потребителя е извадено най-важното от историята на Европа, информация за всяка държава, любопитни факти и важни дати за нашия континент и Европейския съюз.

  • Проектът има карта, чрез която се визуализират всички забележителности на всяка държава и родните места на известните европейци.

  • Всеки потребител може да бъде “отведен” до дадена забележителност или родно място на известна личност, посредством вграден GOOGLE API. Това може да бъде видяно в меню „Карта” на всяка държава.

  • Уеб сайтът съдържа тест от 10 въпроса, които имат по 50 варианта. Във всеки тест въпросите се генерират на случаен принцип. Вероятността да се падне тест с едни и същи въпроси е много по-малка от това да се улучи „шестица” от тотото, или приблизително – 10млн*1010!

    Надяваме се да сме полезни и изчерпателни с този сайт и най-важното - всеки потребител да се почувства истински европеец!