Италия

Знамето на Италия
Гербът на Италия
Италия е държава в Европа, разположена на юг от Алпите. Включва двата най-големи острова в Срeдиземно море, Сицилия, Сардиния и много по-малки в Тиренско и Адриатическо море.
Рим е столица на Италия от 1870 година. Преди него столици на Кралство Италия са били градовете Торино и Флоренция.
Карта на Италия
Площ 304 000 км²
Столица Рим
Най-голям град Рим
Религия Католицизъм
Население 59 131 287 души
Гъстота на населението 201,57 д./km²
Девиз няма
БВП 1,828 трлн. $
БВП на човек 30 165 $
Валута евро
Година на присъединяване към ЕС 1955г.

Държавно устройство

Италия е демократична парламентарна република с многопартийна система. Президентът е Държавен глава на Италия, който се избира за 7 години.

Административно Деление

Италия е разделена на 20 региона, 5 от които със специален автономен статут. Автономните региони имат свои парламенти (регионални съвети) и правителства (джунти), които имат пълномощия по въпросите на местното самоуправление. Регионите се делят на 102 провинции.

География

Италия е разположена на Апенинския полуостров и континенталните области непосредствено на север от него, приблизително до главния водовододелна Алпите. Италия граничи с Франция на северозапад, с Швейцария и Австрия на север, със Словения на североизток и с анклава Сан Марино. Релефът на Италия е предимно планински. По северната граница са разположени части от Алпите с най-висок връх Монблан. На юг от тях се намира най-голямата равнинна област в страната, паданската равнина, през която протича река По. В южните части на страната има няколко действащи вулкана: Везувий, Етна, Вулкано и Стромболи.

Стопанство и икономика

Италия има третия най-голям национален златен резерв в света, а БВП на глава от населението е равен на средния за ЕС. Южна и северна Италия се различават значително по своето икономическо развитие, докато в северната част БВП на глава от населението достига 32 900 евро, то някои южни регони имат БВП на глава от населението, равняващ се на 16 300 евро. В страната се добиват живак, пирити, въглища, желязна руда, нефт, боксити, мрамор и др. Най-развити промишлени отрасли - машиностроене, автомобилостроене, хранително-вкусова, химическа, текстилна промишленост, металургия, корабостроене, самолетостроене, електроника, електрическа, оптическа, нефтопреработване. От селското стопанство с най-голямо значение е земеделието - зърнени култури, плодове, грозде, цитруси, домати и др. Животновъдството (млечно и месно) е по-развито в северна Италия.