Люксембург

Знамето на Люксембург
Гербът на Люксембург
Великото Херцогство Люксембург е вътрешноконтинентална страна в северозападна Европа и се нарежда сред най-малките държави в света. Граничи с Белгия на север и запад, с Германия на изток и с Франция на юг.
Люксембург е столица на Великото Херцогство Люксембург. Административен център е на Люксембургски окръг и Люксембургски кантон.
Карта на Люксембург
Площ 2 586 км²
Столица Люксембург
Най-голям град Люксембург
Религия Католицизъм
Население 480 222 души
Гъстота на населението 183 д./km²
Девиз "Искаме да си останем такива каквито сме!"
БВП 28 910 млрд $
БВП на човек 57 532 $
Валута евро
Година на присъединяване към ЕС 1957г.

Държавно устройство

Люксембург е наследствена конституционна монархия. Според конституцията от 1868 г., изпълнителната власт се разпределя между великия херцог и кабинет, начело на който стои министър-председател. Законодателната власт се упражнява от еднокамарен парламент. Държавният съвет има съветническа функция при писането на законите.

Административно Деление

Страната е разпределена на 3 окръга: Гревенмахер, Люксембург и Дикирх с 12 кантона. Планира се реформа, която да разпредели страната на 6 области.

География

На север релефът на Люксембург е хълмист, наситен с гористи местности, и се нарича Ослинг. Там се намира част от Ардените с най-висок връх Бургплац(559 м). На юг е разположена плодородната местност Гутланд, където са съсредоточени индустрията и населението на страната и има добре развито селско стопанство.
Главни реки са Мозел, която тече по часто от границата с Германия, както и Оур и Алзет
Климатът е умерен, с голямо влияние на Атлантическия океан. Валежите са почти равномерно разпределени през цялата година, като най-дъждовните месеци са октомври, декември и януари.

Стопанство и икономика

Люксембург има добре развита индустрия с висок растеж и ниска безработица, както и ниска инфлация. Металообработването е важно икономическо перо, наред с химическата индустрия. В последните години в Люксембург водещо място заема сферата на услугите, най-вече добре развитото банково дело.
Селското стопанство се основава на малки семейни стопанства. Развити са производството на картофи и зърнени храни, както и винарството. Люксембург има близки икономически връзки с Холандия и Белгия, а като член на ЕС, Великото херцогство се ползва от привилегиите на единния европейски пазар.
Износ: 7.6 млрд. $ - стоманени изделия, химикали, качукови произведения, стъкло, алуминий, промишлени продукти. Внос: 10 млрд. $ - минерали, метали, хранителни стоки, луксозни стоки за бита.