История на Люксембург


През 1 век след Хр. римляните заселват местността, където днес се намира Люксембург (първоначално Lucilinburhuc – „Малка крепост“).
• Обособява се като самостоятелно феодално владение през 963 г.
• През 1060 г. става графство, а по-късно е обявен за херцогство.
• Начало на управлението на Люксембургите, продължило до 1437 г..
• 1354 г. - става херцогство.
• 1477 - 1684 г. - владение на Хабсбургите, 1684 - 1697 - на Франция, 1697 - 1714 - на Испания, 1714 - 1794 - на Австрия.
• 1795 - 1814 - Люксембург е анексиран от Франция.
• През 1815 г. на Виенския конгрес Люксембург е провъзгласен за Велико херцогство под покровителството и в персонална уния с Холандия. Холандският крал е и велик херцог на Люксембург до 1890 г.
• Люксембург загубва повече от половината си територия за сметка на Белгия през 1839 г., но спечелва по-голяма автономия.
• 1867 е годината, в която Великото херцогство е обявено за независима и неутрална страна.
• След като и в двете Световни войни е окупиран от Германия, Люксембург прекратява неутралитета си с присъединяването си към съюза Бенелюкс през 1948 и към НАТО през следващата година. Люксембург е една от шестте страни-учредителки на Европейския съюз.
• През 1999 г. страната се присъединява към европейския паричен съюз.