Молдова

Знамето на Молдова
Гербът на Молдова
Република Молдова е държава в Източна Европа, граничеща с Румъния и Украйна. Преди част от СССР под името Молдавска ССР, днес тя заема района, известен като Бесарабия, както и територии по източния бряг на река Днестър, присъединени през 1940 г. Молдова се обявява за независима страна през 1991 година, но по същото време най-източната ѝ част на свой ред се обявява за независима република под името Приднестровска молдовска република, която остава непризната. Има около 500 метра излаз на река Дунав, но няма излаз на море. Столицата ѝ е град Кишинев с население 593 000 души. Молдова функционира като парламентарна република. Членка е на ОНД, СТО, ОССЕ и ОЧИС, и се стреми към членство в Европейския съюз.
Карта на Молдова
Площ: 33 843 км²
Столица: Кишинев
Най-голям град: Кишинев
Религия: Източно-православна
Население: 4 455 421 души
Гъстота на населението: 132 д./km²
Девиз: Няма
БВП: 7 642 млн.
БВП на човек: 2 000 $
Валута: Молдовска лея
Година на присъединяване към ЕС: не е член

Държавно устройство

Молдова е парламентарна република. Еднокамарният парламент е 101-членен, а членовете му се избират чрез всенародно гласуване на всеки четири години. След това парламентът избира президента, който поема функцията на държавен глава. Президентът назначава министър-председател, който пък сформира кабинет, като и двамата зависят от одобрението на парламента.

Административно Деление

Страната е разделена на 32 района, 5 градски самоуправления (Кишинев, Белци, Бендери, Комрат и Тираспол), и един полуавтономен район - Гагаузия. Част от територията на епублика Молдова се контролира от непризнатата Приднестровска молдовска република.

География

Молдова е малка страна с площ 33 851 km2. Разположена е в Източна Европа, между Украйна и Румъния, с които има държавни граници с дължина съответно 940 и 450 km. Страната е без излаз на море, въпреки че се намира близо до Черно море. Северната ѝ част е хълмиста, като възвишенията не надминават 430 m. Западната граница на Молдова е река Прут, който се влива в река Дунав. На североизток Днестър е главната река, която тече от север на юг и разделя историческите региони Бесарабия и Приднестровие. Почти всички реки се оттичат към Черно море, но голяма част от тях не са по-дълги от 100 km.

Стопанство и икономика

След десетилетия на централизирано планово развитие, през 1992 година Молдова предприема реформи и започва да развива пазарна икономика. До 1993 е в действие купонна система, след което бива пусната в обръщение молдовската лея. Либерализирането на цените довежда до изключително бързо нарастване на инфлацията, а между 1999 и 2001 страната претърпява икономическа криза, в следствие на което голяма част от населението остава под нивото на бедността. Молдова има благоприятен климат и добра обработваема земя, като 55% от територията ѝ са годни за земеделие. В резултат на това икономиката зависи до голяма степен от селското стопанство, най-вече отглеждането на плодове, зеленчуци, лозя и тютюн. Близо 75% от почвите са черноземни, в по-високите части са глинести, а в най-южните райони са червеноземни. Постоянните насаждения възлизат на 3000 квадратни километра.В исторически план, Молдовската ССР е била най-гъсто населената съветска република, като същевременно е с най-голям процент селско население след Киргизката ССР. Въпреки, че е съставяла едва 0,2% от общата площ на СССР, Молдова е произвеждала 10% от всичката консервирана продукция, 4,2% от всички зеленчуци, 12,3% от всички плодове и 8,2% от цялото вино в Съюза. Винопроизводството продължава да е сред силните отрасли на икономиката.