Словакия

Знамето на Словакия
Гербът на Словакия
Словакия е република в Централна Европа. Тя няма излаз на море и граничи с Чехия на северозапад, с Полша на север, с Украйна на изток, с Унгария на юг и с Австрия на югозапад.
Братислава е столицата и най-големия град на Словакия, административен център на Братиславски край.
В административно отношение Словакия се дели на 8 края. От своя страна краищата се делят на няколко окръзи. Общо в цялата страна те наброяват 79.
Карта на Словакия
Площ 48 845 км²
Столица Братислава
Най-голям град Братислава
Религия Католицизъм
Население 5 447 502 души
Гъстота на населението 111, 69 д./km²
Девиз няма
БВП 109, 60 млрд. $
БВП на човек около 20 300 $
Валута евро
Година на присъединяване към ЕС 2004г.

Държавно устройство

Словакия е парламентарна република. Изпълнителната власт се упражнява от правителството , начело с министър-председателя. Президентът е глава на държавата.

Административно Деление

В административно отношение Словакия се дели на 8 края. От своя страна краищата се делят на няколко окръзи. Общо в цялата страна те наброяват 79.

География

Словакия е разположена в Централна Европа с обща площ от 48 845 км². Общата дължина на границата е 1 355 км. Граничи с Унгария (515 км), Полша(444 км), Чехия(215 км), Австрия(91 км), и Украйна(90 км). Най-високата точка е връх Герлаховски щит (2 655 м), а най-ниската при река Дунав. Климата в Словакия е умерено - континентален с сравнително топло лято и студена, облачна и влажна зима.

Стопанство и икономика

Словакия е индустриално-аграрна страна, от 2004 г. е член на Европейския съюз и Еврозоната. Тя има богати залежи на въглища (кафяви и лигнитни), руди (мед, олово, желязо), мрамор минерали опал и други, внася нефт и природен газ. Най-добре развити са химическата промишленост, металургията, машиностроенето, текстилната промишленост (един от традиционните отрасли на страната), хранително-вкусовата промишленост. Големите индустриални центрове са Братислава и Кошице. Отглеждат се зърнени, бобови, зеленчукови и овощни култури (ябълки, круши, кайсии, орехи, лозя) и др. Развъждат се овце, едър рогат добитък, свине, и коне. Голяма част от необходимата електроенергия се добива във ВЕЦ "Габчиково"(на 40 км от Братислава), която ще ползва водите на река Дунав, предизвиква остри протести от редица природозащитни организации. Годишно Словакия се посещава от около 1.4 млн. туристи. През февруари 2012г. безработицата в Словакия е 14%.