1.Коя е столицата на Дания?
Скопие
Талин
Копенхаген
Астана
2.Колко души е населението на Холандия?
16 570 613 души
1 657 613 души
10 642 836 души
9 885 564 души
3.Колко е площта на Турция?
783 562 км²
700 500 км²
285 382 км²
788 261 км²
4.Кое е знамето на Андора?
5.Кой е герба на Италия?
6.Кой е най-големия град в Черна гора?
Подгорица
Никшич
Беране
Плевля
7.Какъв е девизът на Молдова?
Съединение, свобода, труд
няма девиз
Единение, Напредък, Справедливост
Общи усилия, общи успехи
8.Кой е Михайло Сергеевич Грушевский?
Македонски тенисист
Руски политик
Сръбски физик
Украински учен
9.Къде се намира Музей Никола Тесла?
В Турция
В Сърбия
В Румъния
В Обединеното Кралство
10.През коя година Дания се присъединява към Европейския съюз?
1986 г.
1985 г.
1973 г.
1963 г.