1.Коя е столицата на Албания?
Варна
Скопие
Анкара
Тирана
2.Колко души е населението на Люксембург?
234 544 души
188 421 души
902 239 души
480 222 души
3.Колко е площта на Белгия?
29 129 км²
30 528 км²
32 288 км²
52 830 км²
4.Кое е знамето на Черна гора?
5.Кой е герба на България?
6.Кой е най-големия град в Англия?
Уелс
Манчестър
Кеймбридж
Лондон
7.Какъв е девизът на Шотландия?
Съединението прави силата
Еднодушие и справедливост и свобода
няма девиз
Силата е единството
8.Кой е Архимед?
Грузийски политик
Германски физик
Древногръцки математик, астроном, физик и инженер
Древногръцки композитор
9.Къде се намира Манастир Свети Наум?
В Гърция
В Албания
В Македония
В Германия
10.През коя година Уелс се присъединява към Европейския съюз?
1964 г.
1975 г.
не е член
1985 г.