История на Естония


История на Естония


• II хилядолетие пр. Хр. - територията на днешна Естония е населена от племето ести (естонци) от угро-финската племенна група.
• 12-13 в. сл. Хр. - оформя се естонската народност.
• 1227 - завладяна от Ливонския орден и Дания.
• 1346 - Тевтонският орден завзема области, контролирани от Дания.
• 1561 - Естония е поделена между Жеч Посполита, Швеция и Дания.
• 17 в. - преминава изцяло под шведска власт.
• 1721 - след Северната война по Нищатския мирен договор Естония е присъединена към Русия.
• 19 в. - развива се национално движение против Русия.
• 1917 - в страната е установена съветска власт (октомври).
• 1918 - Естония е окупирана от германски войски.
• 1919 - обявена е независима Естонска република, призната от Съветска Русия (1920).
• 1940 - СССР анексира (юни) Естония, образувана е Естонска ССР (21 юли), включена (6 август) в състава на СССР.
• 1941 - окупирана е от германските войски.
• 1944 - възстановена е съветската власт.
• 1990 - декларация на правителството на Естония за независимост от СССР.
• 1991 - призната е независимостта на Естония.
• 1992 - приета е нова конституция, президент Л. Мери (преизбран 1996), парламентарни избори, спечелени от Отечествената партия, която печели и следващите избори (1995).
• 1999 - министър-председател М. Лаар (подава оставка през януари 2002).
• 2001 - президент А. Рюйтел. Естония е членка на ООН (1991).