Русия

Знамето на Русия
Гербът на Русия
Русѝя е държава в Евразия, заемаща източната част (38,6 %) на Европа и северната част (30,7 %) на Азия. Тя е най-голямата по територия държава в света. Обхваща обширни територии в Източна Европа и Северна Азия. Русия граничи с 18 държави — с 16 по суша (12 в Европа и 4 в Азия) и с 2 по вода (със САЩ при Беринговия пролив и с Япония при Южнокурилския пролив). Северната и източната ѝ граница представляват Северния ледовит (19 240 км) и Тихия океан (12 280 км). Има излаз на Каспийско море (920 км), Азовско море (672 км), Черно (430 км), Балтийско (135 км), вкл. Финския залив (540 км). Със 17 098 242 km2 Русия е най-голямата страна по територия в света, като покрива 1/8 от територията на Земята. Със 143 млн. души население тя е 8-та страна по население.
Карта на Русия
Площ: 17 098 242 км²
Столица: Москва
Най-голям град: Москва
Религия: Православни
Население: 143 300 000 души
Гъстота на населението: 8,4 д./km²
Девиз: няма
БВП: 2,512 трлн. $
БВП на човек: 17 709 $
Валута: руска рубла
Година на присъединяване към ЕС: не е член

Държавно устройство

Държавното устройство на Руската федерация се определя от Конституцията, която е приета през 1993 г. Според Конституцията на Русия страната е федерация и е полупрезидентска република, при, която държавен глава е Президентът на Руската Федерация, избиран на 6г. с всеобщо тайно гласуване, който е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили. Министър-председателят е главата на правителството. Правителството включва министър-председателя, неговите заместници, министри и избрани други лица; всички се назначават от президента по препоръка на министър-председателя. Руската федерация, съгласно политически изказвания на нейните президенти Путин и Медведев и други политици с високи постове, е от президентски вид.

Административно Деление

Русия е държава с федеративно устройство. В състава ѝ влизат 1066 града и 2070 населени места от градски тип (1994). Столицата е Москва. В състава на Руската федерация влизат 83 равноправни юридически субекта: 21 републики;9 края;46 области;една автономна област;4 автономни окръга;два града с федерално значение (Москва и Санкт Петербург.

География

Русия е най-голямата по площ държава в света със своите 17 098 242 km², почти два пъти по-голяма от Съединените щати и Китай и 1,7 пъти по-голяма от Канада. Заема източните области на Европа и северната част на Азия – от ексклава Калининградска област в Централна Европа до Диомидовите острови в Беринговия проток и от Земята на Франц Йосиф в Арктика до връх Базардюзю в Кавказ.

Стопанство и икономика

Русия има пазарна икономика, която е шестата най-голяма в света по отношение на националния брутен вътрешен продукт. Основна част от икономиката й се базира на значителни приходи от природен газ, петрол, въглища, черни и цветни метали, дървен материал и други, които и позволяват да има положително търговско салдо и нарастване на експорта.Русия може да се характеризира като промишлено-аграрна страна в преход към пазарна икономика.