Косово

Знамето на Косово
Гербът на Косово
Косово е частично призната държава на Балканския полуостров. До 17 февруари 2008 г. Косово юридически е автономна област в състава на Република Сърбия, макар фактически областта да не е под контрола на сръбското правителство от 1999 г. Формално Косово е част от Сърбия, но след Косовската война се управлява като протекторат на ООН. През ноември 2006 г. в Сърбия се провежда референдум за новата конституция на републиката, според която Косово остава автономна област, но с по-широка автономия, но това е отхвърлено от предимно албанското население, което не участва в референдума.
Карта на Косово
Площ: 10 908 км²
Столица: Прищина
Най-голям град: Прищина
Религия: Католицизъм
Население: 1 825 632 души
Гъстота на населението: 202 д./km²
Девиз: няма
БВП: 6684 млн.
БВП на човек: 3856 $
Валута: Евро
Година на присъединяване към ЕС: не е член

Държавно устройство

От 15 юни 2008 г. е в сила Косовската конституция. Съгласно Резолюция 1244 от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН, с която се слага край на военното противопоставяне по време на Косовската криза от 1999, Косово е автономна област в състава на Република Сърбия. С тази резолюция се регламентира въвеждането на управление на ООН в Косово. Югославските военни и административни власти са изтеглени и е въведена администрация на ООН. Генералният секретар на ООН назначава свой специален представител, на когото е поверено управлението на Косово под името Временно управление на мисията на Обединените нации в Косово (ЮНМИК). Основните и най-висши нормативни актове, издавани от специалния представител, са наредби. В своята първа наредба от 25 юли 1999 специалният представител представя своите правомощия. Цялата законодателна и изпълнителна власт, отнасяща се до Косово, включително и управлението на правосъдната система, е поверена на ЮНМИК и се изпълнява от специалния представител. Законите, действали на територията на Косово до 24 март 1999, са в сила в случай, че не са в противоречие с международните стандарти за правата на човека или с наредбите на ЮНМИК. Впоследствие, с приемането на нови законодателни актове от страна на ЮНМИК, действието на законодателството на Югославия все повече отслабва. През 2001 г. с наредба специалният представител приема Конституционна рамка за временно самоуправление, играеща ролята на основен закон на областта. В нея е предвидено изграждането на различни “временни институции на самоуправление”, включително парламент, правителство и съдилища, намиращи се под надзора на специалния представител на генералния секретар на ООН. През декември 2001, след проведени през предишния месец избори, е учреден 120-местен Косовски парламент, чиито закони влизат в сила след утвърждаването им от специалния представител на генералния секретар на ООН. През 2001, с учредяването на парламента на Косово и на редица други институции, започва изграждането на новите учреждения на местно самоуправление в областта. На 17 Февруари 2008 г. Косово се самообявява за независима държава.

Административно Деление

Косово се състои от 38 общини. От 2008 година Косово се дели на 5 окръга: Гнилянски, Митровски, Призренски, Прищински, Печки.

География

Косово е разположено в Балканския полуостров с обща площ 10 908 км2. Граничи с Сърбия , Македония, Албания и Черна гора. Най - високата точка е връх Жеравица, а най - ниската при река Бели Дрин. Косово се намира в умерения климатичен пояс. Температурите през лятото са високи, достигат над 30 ° С , а през зимата до -10 ° С.

Стопанство и икономика

Косово има една от най-слабите икономики в Европа. Брутният вътрешен продукт на човек е едва € 1 565. Въпреки значителните субсидии в миналото Косово има най-слаборазвитата икономика от всички бивши югославски републики. Като добавка към лошото стопанство на областта е съчетанието от умишлено неразвиване на икономиката от централната власт, липсата на външна търговия и междуетническите конфликти, които многократно нанасят щети върху икономиката. Икономиката на Косово все още е доста слаба. След краткият скок в периода 2000-2001 ръстът на БВП за последвалия период 2002-2003 e отрицателен и се очаква да бъде 3 процента през 2004-2005, което е недостатъчно за да компенсира външните средста за подпомагане. Република Македония е най-големият пазар на Косово за внос и износ, следвана от Сърбия и Черна гора, Германия и Турция. Еврото е официалната валута на Косово. Използва се и сръбският динар в местата, които са населени със сръбско население.