История на Босна и Херцеговина


През VI-VII век на територията на днешна Босна и Херцеговина се заселват славянски племена.През XII век е образувано Босненското княжество, прераснало в банство (от 1377 г. при Твъртко I е кралство), което впоследствие присъединява и включва и съседната област Херцеговина.През 1463 година територията на Босна пада под властта на Османската империя, а през 1482 година и територията на Херцеговина.След въстанието в Босна и Херцеговина от 1875-1878 година страната е окупирана от Австро-Унгария, а през 1908 година е анексирана.От 1918 година е в състава на Кралство на сърби, хървати и словенци, а от 1929 година в Кралство Югославия. През 1941 година Босна и Херцеговина е окупирана от германските войски и е включена в състава на Независимата хърватска държава. По време на освободителните войни през 1941-1945 година е освободена от партизаните на Йосип Броз Тито (Народно-освободителна армия на Югославия) и през ноември 1945 година е включена в състава на Югославия като федерална република. През есента на 1991 година Босна и Херцеговина обявява излизане от състава на СФРЮ. През май 1992 е приета за членка на ООНВ средата на 1992 след остро междуетническо напрежение избухва гражданска война. През ноември 1995 година в Дейтън (САЩ) са заключителните мирни преговори по урегулиране на босненския конфликт, който е подписан на 14 декември 1995 в Париж.