1.Коя е столицата на Хърватия?
Лодз
Генуа
Загреб
Валенсия
2.Колко души е населението на Дания?
5 451 826 души
567 789 души
6 545 123 души
2 566 878 души
3.Колко е площта на Босна и Херцеговина?
38 729 км²
26 594 км²
102 229 км²
51 129 км²
4.Кое е знамето на Ирландия?
5.Кой е герба на Полша?
6.Кой е най-големия град в Македония?
Скопие
Прилеп
Битоля
Щип
7.Какъв е девизът на Беларус?
Силата е единството
няма девиз
Еднодушие и справедливост и свобода
Съединението прави силата
8.Кой е Уилям Томсън?
Белгийски художник
Френски певец
Финландски композитор
Английски физик
9.Къде се намира Замъкът Вадуц?
В Холандия
В Люксембург
В Лихтенщайн
Във Финландия
10.През коя година Кипър се присъединява към Европейския съюз?
1998 г.
2004 г.
не е член
2006 г.