1.Коя е столицата на Люксембург?
Люксембург
Барселона
Есен
Щутгарт
2.Колко души е населението на Великобритания?
60 441 457 души
68 544 586 души
67 123 543 души
6 044 145 души
3.Колко е площта на Испания?
520 230 км²
504 645 км²
490 214 км²
238 421 км²
4.Кое е знамето на Холандия?
5.Кой е герба на Грузия?
6.Кой е най-големия град в Естония?
Тюри
Кейла
Нарва
Талин
7.Какъв е девизът на Испания?
Единение, Труд, Напредък
Съединение, свобода, труд
няма девиз
По-нататък
8.Кой е Дмитрий Менделеев?
Германски изобретател
Руски химик и физик
Английски откривател
Австрийски художник
9.Къде се намира Площад Гроте маркт?
В Латвия
В Люксембург
В Белгия
В Италия
10.През коя година Полша се присъединява към Европейския съюз?
1962
1999 г.
1950 г.
1974 г.