1.Коя е столицата на Хърватия?
Валенсия
Загреб
Лодз
Генуа
2.Колко души е населението на Холандия?
10 642 836 души
1 657 613 души
16 570 613 души
9 885 564 души
3.Колко е площта на Белгия?
30 528 км²
52 830 км²
29 129 км²
32 288 км²
4.Кое е знамето на Хърватия?
5.Кой е герба на Малта?
6.Кой е най-големия град в Черна гора?
Подгорица
Беране
Плевля
Никшич
7.Какъв е девизът на Беларус?
Силата е единството
няма девиз
Еднодушие и справедливост и свобода
Съединението прави силата
8.Кой е Архимед?
Германски физик
Древногръцки математик, астроном, физик и инженер
Грузийски политик
Древногръцки композитор
9.Къде се намира Манастир на Свети Гал?
В Швейцария
В Сърбия
В Македония
В Турция
10.През коя година Испания се присъединява към Европейския съюз?
не е член
1985 г.
2008 г.
1986 г.