Ние сме ученици от VIIIг клас на Професионална гимназия по икономика - гр.Перник. Нашата специалност е Икономическа информатика и затова решихме да се включим в олимпиадата по Информационни технологии.

Други наши проекти: