Австрия

Знамето на Австрия
Гербът на Австрия
Австрия, официално Република Австрия е, вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна Европа. Австрия граничи с Лихтенщайн и Швейцария на запад, Италия и Словения на юг, Словакия и Унгария на изток, Германия и Чехия на север. Към 1 януари 2011 г. населението на страната надхвърля 8,4 милиона, от които австрийците са 7,5 милиона. Официалният език в страната е австрийския стандарт на немския език, а други малцинствени езици с частичен официален статут са хърватския, словенския и унгарския.
Карта на Австрия
Площ: 83 858 км²
Столица: Виена
Най-голям град: Виена
Религия: Католици
Население: 8 308 906 души
Гъстота на населението: 97,78 д./km²
Девиз: няма
БВП: 297 млрд. $
БВП на човек: 33 615 $
Валута: евро
Година на присъединяване към ЕС: 1995

Държавно устройство

Австрия е федерална полупрезидентска република, начело с президент, който се избира от народа за 6 години. Парламентът, който се намира във Виена, е двукамерен — състои се от Национален съвет (183 депутата, избирани за 5 години) и Федерален съвет (63 депутата, избирани за 4 години). Начело на правителството стои федерален канцлер, който се избира от действащия президент. Парламентът може да бъде разпуснат или чрез президентски декрет или чрез вот на недоверие в долната камара (Nationalrat). За да има правото една политическа партия да влезе в Парламента, тя трябва да е получила одобрението на най-малко 4% от гласувалите. Гласуването за президент и за парламент е било задължително до 1982, но след редица законови промени това задължение официално отпада през 2004. От 2007 насам всички граждани на Република Австрия навършили 16 години имат право да гласуват. Страната е обявена за парламентарна демократично-федерална република през 1920 г. с приемането на Федералната конституция. Политическата система на Втората република е базирана на тази конституция, която първоначално е била в сила от 1920 г. до 1929 г. и повторно е приета на 1 май 1945 г.

Административно Деление

Република Австрия е федерална държава, административно разделена на 8 провинции (Bundesländer) и приравнената в административно отношение столица Виена. Провинциите се състоят от 84 окръга (Bezirke), които от своя страна се делят на общини. В страната има 15 самостоятелни града (Statutardstädte), които имат самостоятелно общинско законодателство.

География

Отличителна черта в географската характеристика на тази малка централноевропейска страна са Източните Алпи, които заемат 2/3 (62%) от територията на страната и се отличават с високи ридове и дълбоки долини, и река Дунав с притоците Ин в Тирол, Залцах, Драва и Морава. Най-високият връх на австрийските Алпи е Гросглокнер (Großglockner) - 3798 м. Дунав е единствената голяма европейска река, течаща на изток. Тя извира от Германия и се влива в Черно море, минавайки през територията на 10 страни. На север е разположена южната част на Чешкия (Бохемски) масив, отличаващ се със суров климат и ветровити склонове, на изток — западната част на Среднодунавската низина. Климатът в Австрия е умереноконтинентален в по-ниските части на страната и планински в по-високите части на Алпите. Зимата във високите части е студена, а лятото е прохладно. В ниските части, зимата е мека и по-суха, а лятото топло и влажно. Най-много валежи падат през август, а най-малко през януари.

Стопанство и икономика

Австрия е 12-тата най-богата страна в света, от гледна точка на номиналния брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението. Тя се отличава с висок стандарт на живот и социално ориентирана пазарна икономика, която до 1980-те години е до голяма степен държавна. Ориентирането на страната към Европейския съюз довежда до бърза приватизация, и съотношението между частния и публичния сектор днес до голяма степен е сравнимо със средното ниво в Съюза. В продължение на дълги години, основният търговски партньор на Австрия е Германия, но присъединяването към ЕС прави австрийската икономика по-независима и разнообразява външният ѝ пазар. Страната освен това става и по-атрактивна за чуждите инвеститори, заради стабилността си и географската близост до бързоразвиващите се икономики на страните от бившия Източен блок. Австрия приема еврото като национална валута през 1999 година. Жито 1,3 млн. тона, вино 3 млн. хектолитра, едър рогат добитък 2,6 млн. глави, свиневъдство 3,7 млн глави. Добив на железни руди, волфрам, въглища, дървен материал, олово, цинк, природен газ. Отглежда се царевица, ечемик, пшеница, плодове. Развито е лозарството, лесовъдството и ловът. Производство на машини и оборудване (електроника, автомобили, превозни средства, лифтове, специално оборудване за планинските региони) хранително — вкусова, енергийна, ВЕЦ. Високотехнологична промишленост — машини, метални изделия, електроника. Силно развит туристически сектор.