Естония

Знамето на Естония
Гербът на Естония
Естония, официално Република Естония, е държава в Североизточна Европа. Граничи с балтийската държава Латвия (229 km) на юг и с Русия (229 km) на изток. На север е отделена от Финландия с тесния Фински залив и на запад от Швеция с Балтийско море. Нейната брегова ивица е дълга 3794 км. Естония е член на Европейския съюз от 1 май 2004. От същата година страната, заедно с още 6 източноевропейски държави, става член и на НАТО.
Карта на Естония
Площ 45 227 кв.км
Столица Талин
Най-голям град Талин
Религия Християнство
Население 1 342 409 души
Гъстота на населението 75 д./km²
Девиз няма
БВП 25 784 млн.$
БВП на човек 19,375 $
Валута евро
Година на присъединяване към ЕС 1991 г.

Държавно устройство

Естония е парламентарна република начело с президент, избиран от парламента за 5 години. Законодателният орган се състои от една камера със 101 депутати, избирани за 5 години. Изпълнителен орган е правителството, начело с премиер.

Административно Деление

От 1990 година Естония е разделена административно на 15 области. От своя страна окръзите се делят на общини, чийто брой е 227. От тях 34 са градски, а останалите – селски.

География

Територията на Република Естония е изцяло заета от низини, само в югоизточния ѝ край има леки хълмовидни възвишения, като най-високият хълм е с надморска височина 318 м.

Стопанство и икономика

Селско стопанство - обработва се 20% от територията на страната. Отглеждат се ръж, пшеница, ечемик, картофи, лен, зеленчуци. Водещи отрасли в животновъдството — млечно-месно скотовъдство и беконно свиневъдство. Развит е риболовът. Износ: 3,1 млрд. USD (2000) - машини и уреди, изделия от дърво, текстил, хранителни продукти, метали, химични продукти (Швеция, Финландия, Русия, Латвия, Германия, САЩ).