Албания

Знамето на Албания
Гербът на Албания
Република Албания е страна в Южна Европа. Граничи с Черна гора на север, Косово на североизток, Република Македония на изток и Гърция на юг. Има излаз на Адриатическо море на запад и на Йонийско море на югозапад.
Тирана е столицата и най-големия град в Албания. Основана през 1614 г., Тирана става столица на Албания на 8 февруари 1920 г.
Карта на Албания
Площ 28 748 км²
Столица Тирана
Най-голям град Тирана
Религия Мюсюлмани
Население 3 600 523
Гъстота на населението 123 д./km²
Девиз ''Албанийо, дай ми чест, дай ми албанско име''
БВП 16,9 млрд. $
БВП на човек 5405$
Валута албански лек
Година на присъединяване към ЕС не е член

Държавно устройство

Държавният глава е президент, избиран от Народното събрание. По-голямата част от 155-те члена на парламента се избират от албанците на всеки 5 години. Президентът се подпомага от Министерски съвет, назначаван от него.

Административно Деление

Албания е разделена на 36 общини, групирани в 12 области. Столицата Тирана има специален статут.

География

Релефът на Албания е предимно хълмист и планински. Най-големия връх Голям Кораб в планината Кораб е висок 2764 м. Около 70% от територията на страната е заета от планини и хълмове, много от тях труднопроходими. Равнинните местности са сравнителни сухи, а почвите там -неплодородни. Земеделието се развива предимно по бреговете на реките. Дрин е най-дългата река в Албания, с дължина 160 километра. Шкумбини тече в централната част на страната. Други големи са Вьса и Девол. Страната е сравнително богата на полезни изкопаеми, но повечето от находищата са неразработени. Сред по ценните ресурси са нефт, природен газ, битум, въглища, железна руда, боксити, хром, медна руда и никел. Има големи солни находища. Климатът в Албания е субтропичен средземноморски, с влажни зима и сухо лято. Близо 95% от всички валежи падат през зимата, а зимата низините количеството им възлиза на 1000-1500 мм.

Стопанство и икономика

Албания е аграрна страна, е сред най-бедните държави в Европа. БВП на глава от населението е едва 25% от средното за Европа. Страната има проблем с високата безработица, корупцията, която достига високи правителствени нива, и организираната престъпност. Основният износ на Албания е на хром и продукти на хранително-вкусовата промишленост. Вносът е главно от Гърция и Италия, от които получава и финансова помощ. Парите, които емигрантите, изпращат на своите близки в Албания, е важен източник на приходите за страната.