Португалия

Знамето на Португалия
Гербът на Португалия
Португалия е държава в най-южната част на Западна Европа, разположена е на Пиринейския полуостров и в Атлантическия океан. Граничи с Испаниия на север и на изток. Португалия предявява претенции към администрираната от Испания Оливенса като част от националната територия на страната.
Столицата на Португалия е Лисабон.
Карта на Португалия
Площ: 92 345 км²
Столица: Лисабон
Най-голям град: Лисабон
Религия: Католицизъм
Население: 10 642 836 души
Гъстота на населението: 113 д./km²
Девиз: няма
БВП: 217 млрд $
БВП на човек: 20 673 $
Валута: евро
Година на присъединяване към ЕС: 1986

Държавно устройство

Португалия е република с ограничени пълномощия на президента, избиран за 3 години. Законодателен орган е Събрание на Републиката (еднокамарен парламент, избиран за 4 години). Изпълнителната власт се състои от правителство, начело с премиер-министър.

Административно Деление

Основната административно-териториална единица в Португалия е общината. В страната има 308 общини, включващи по няколко селища. Чрез тях до голяма степен се осъществява местното самоуправление. Общините се управляват от двукамарни съвети, съставени от общинска камара и общинско събрание. Общините се подразделят на общо 4 261 енории, които имат собствени енорийски съвети.

География

Континенталната част на Португалия е разделена от нейната главна река Тежу. На север релефът във вътрешността е планинска, а на юг равнинен. Най-високата точка на Португалия е връх Пико (2 351 m) на Азорските острови, а в континенталната част - планината Сера да Ещреля (1 991 m). Азорските острови и о. Мадейра имат вулканически произход, като на Азорите няколко вулкана вероятно са активни и в наши дни. Португалия е една от най-горещите страни в Европа е атлантическо-средноморски климат.

Стопанство и икономика

Португалия е индустриално-аграрна страна. Добива се волфрам, пирит, олово, уран, калай, мед. Силно развити отрасли са текстилна, шивашка, керамична и корабостроителна промишленост, както и автомобилостроене, електроника, машиностроене, химическа промишленост. В селското стопанство работят 11,5% от заетите. Отглеждат се лозя, цитруси, зеленчуци, маслини, зърнени и др. Добре развито животновъдство - едър рогат добитък, овце, кози, свине. Риболов и преработка на морски продукти. Добив на волфрамов концентрат, пирит, уранова, калаена руда, желязна руда, въглища, каолин, корк. Текстилна, хранително-вкусова (вино, зехтин, рибни консерви) промишленост. Черна и цветна металургия (мед, калай, алуминий), машиностроителна(кораби),електротехническа, химическа, нефтопреработваща, нефтохимическа, циментова, порцеланово-фаянсова, керамична промишленост. Цитрусови, маслинови насаждения, лозя. Пшеница, царевица, ръж, картофи. Едър и дребен рогат добитък, свине. Риболов.