Англия

Знамето на Англия
Гербът на Англия
Англия е най-големия по територия и население съставен историко-географски район в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и заема южните две трети от остров Великобритания. На север граничи с Шотландия, а на запад с Уелс, също части на Обединеното кралство. Останалите граници са морски — със Северно море, Ирландско море, Атлантическия океан и Ла Манш. Населението на Англия е над 83% от общото население на Обединеното кралство. Главен град на Англия е Лондон, най-големият град на Британските острови и столица на Обединеното кралство.
Карта на Англия
Площ: 130 395 км²
Столица: Лондон
Най-голям град: Лондон
Религия: Християнство
Население: 49 138 831 души
Гъстота на населението: 377 д./km²
Девиз: Бог и моето право!
БВП: -
БВП на човек: -
Валута: британски паунд
Година на присъединяване към ЕС: 1973

Държавно устройство

Конституционна монархия.

Административно Деление

Административното деление на Англия има доста сложна структура. Цялата територия на страната е разделена на девет региона, а всеки регион - на графства. Графствата могат да бъдат метрополни графства (урбанизирани територии) или селски графства, както и да включват една или няколко унитарни единици. Метрополните и селските графства имат двустепенна система на управление - на ниво графство (по-високо) и на ниво община (по-ниско), като общините обединяват няколко селища (или пък са отделни градски райони в случая на метрополните графства). Унитарните единици са самоуправляващи се и имат едностепенно управление. На най-ниско административно ниво са гражданските енории, но те съществуват като местни органи на управление само на отделни места. Освен посочените административни графства в Англия съществуват и 48 церемониални графства, свързани с представителните функции на кралската власт. През вековете са съществували и исторически графства, което още повече усложнява ориентирането. Съвременната административна система е достигнала до този си вид след серия от реформи, започнали със законодателни актове през 1965 и 1974 г.

География

Англия заема южните две трети от остров Великобритания. На север граничи с Шотландия, а на запад с Уелс, също части на Обединеното кралство. Останалите граници са морски — със Северно море, Ирландско море, Атлантическия океан и Ла Манш. Англия е най-близо до континентална Европа от другите части на кралството, като разстоянието до Франция при Ла Манша е само 33 км. Построеният през 1994 г. тунел под Ла Манша с дължина 50 км започва близо до Фолкстоун и свързва Англия директно с континента, като границата минава по средата на тунела.