Сан Марино

Знамето на Сан Марино
Гербът на Сан Марино
Република Сан Марино е една от най-малките държави в света. Тя е изцяло обградена от Италия и се намира в Южна Европа.
Карта на Сан Марино
Площ: 61.2 км²
Столица: Сан Марино
Най-голям град: Серавал
Религия: Католицизъм
Население: 29 615 души
Гъстота на населението: 481 д./km²
Девиз: Свобода
БВП: 940 млн. $
БВП на човек: -
Валута: Евро
Година на присъединяване към ЕС: не е член

Държавно устройство

Сан Марино е република. Държавни глави са двама капитан-регенти, които се избират за 6 месеца измежду членовете на Големия генерален съвет (еднокамарен парламент - върховен държавен и законодателен орган). Изпълнителен орган — капитан-регентите съвместно с Държавния конгрес (правителството).

География

Климат — субтропичен, средиземноморски. Валежи - 800-900 мм. Растителност — субтропична.

Стопанство и икономика

Стопанството е тясно свързано със стопанството на Италия. Селско стопанство — зърнопроизводство и лозарство. Обслужване на чуждестранни туристи. Предприятия за керамика, текстил, сувенири, хранителни продукти. Важно перо в приходите на страната е издаването на пощенски марки и монети за колекционери.