Сърбия

Знамето на Сърбия
Гербът на Сърбия
Република Сърбия е държава в Югоизточна Европа. На север Сърбия граничи с Унгария, на изток — с Румъния и България, на юг — с Република Македония и Косово, на югозапад – с Черна гора, а на запад — с Босна и Херцеговина и Хърватия.
Белград е столицата на Сърбия. Разположен е в северната част на страната, при вливането на река Сава в Дунав.
Карта на Сърбия
Площ: 88 361 км²
Столица: Белград
Най-голям град: Белград
Религия: Православно християнство
Население: 7 498 001 души
Гъстота на населението: 107,46 д./km²
Девиз: няма
БВП: 79 013 млн. $
БВП на човек: 10 661
Валута: Сръбски динар
Година на присъединяване към ЕС: не е член

Държавно устройство

На 29 октомври 2006 г. с референдум е приета нова Конституция на Република Сърбия, която замества приетата през септември 1990 г. Сърбия има еднокамарен парламент - Скупщина с 250 и депутати, които се избират за четиригодишен мандат. Държавен глава на Република Сърбия е президент, който се избира за петгодишен мандат на всеобщи преки избори. Висш орган на изпълнителната власт е министерски съвет начело с министър-председател, който се избира от парламента, след предложена от президента кандидатура. Председателят на Министерския съвет формира правителство, което се одобрява от парламента.

Административно Деление

В състава на Република Сърбия влиза автономната област Войводина с главен град Нови Сад. На 17 февруари 2008 г. представителите на албанското етническо мнозинство в Косово (автономна област съгласно сръбската конституция от 2006 г.) я обявяват за независима държава – акт, непризнат от Сърбия и част от международната общност. Редица страни, сред които и България, признават Косово за независима държава. Всъщност правителството в Белград запазва известна степен на контрол само върху анклавите, населени със сърби. С понятието Централна Сърбия се обозначава територията на Република Сърбия между Войводина и Косово. Тя не представлява отделна административна единица и се намира под прякото управление на централните органи на властта. Сърбия се дели на 30 окръга -в Сърбия -18, вкл. гр Белград, Войводина -7, Косово и Метохия -5. Окръзите се делят на 187 общини, от тях в Централна Сърбия -115, в Косово и Метохия -22 и във Войводина -50.

География

Сърбия има 5 национални парка — Джердап, Копаоник, Тара, Шар планина и Фрушка гора. Сърбия се намира на Балканския полуостров.Северната част и е заета от плодородната Войводина там се отглеждат различни земеделски култури например пшенеца,царевица,тютюн,коноп,зеленчуци,плодове,захарно цвекло и др. Климатът в Сърбия е умереноконтинентален.

Стопанство и икономика

Сърбия има 6 милиона хектара обработваеми земи, от които 85% са частна собственост. Основните земеделски култури са пшеница, царевица, слънчоглед, захарно цвекло, коноп, зеленчуци, плодове и лозя. Най-плодороден земеделски край е Войводина. Там се отглежда жито, царевица, и соя. В Шумадия е развито овощарството и лозарство. Животновъдството е развито в Рашка и Източна Сърбия, и е съсредоточения върху едър рогат добитък, свине, овце и птици.