Унгария

Знамето на Унгария
Гербът на Унгария
Унгария е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа. Тя няма излаз на море и граничи с Австрия, Словакия, Украйна, Румъния, Сърбия, Хърватия и Словения.
Будапеща е най-големия град и столицата на Унгария. Разположен е в Среднодунавската низина, на двата бряга на река Дунав, заема площ от над 550 кв.км.
Карта на Унгария
Площ 93 030 км²
Столица Будапеща
Най-голям град Будапеща
Религия Католицизъм, Калвинизъм и Лютеранство
Население 10 064 000 души
Гъстота на населението 109 д./km²
Девиз Няма
БВП 175,164 млрд $
БВП на човек 17 405 $
Валута Форинт
Година на присъединяване към ЕС 2004г.

Държавно устройство

Законодателната власт в страната се упражнява от еднокамарен парламент, а изпълнителната- от правителството начело с министър-председател. Президентът на републиката, който има главно церемониални функции, се избира от парламента, за 5 години. В Република Унгария правораздаването се извършва от следните видове съдилища: Върховен съд, регионалните апелативни съдилища, общите съдилища, окръжните съдилища и административните и трудовите съдилища.

Административно Деление

Република Унгария административно е разделена на 20 области като една от тях е столицата Будапеща. Сегашното административно деление е въведено през 1590 г.

География

В днешните си граници Унгария заема основната част от Паноиската низина, намираща се в Карпатския басейн и пресичана от река Дунав. Поради централното си разположение тя се смята за мост между Изтока и Запада.

Стопанство и икономика

Брутният вътрешен продукт на Унгария за 2004 г. възлиза на 20 414 млрд. унгарски форинта(81 млрд.евро) или около 8000 евро на глава от населението. 65% от БВП се осигурява от сектора на услугите, 31.2% на индустрията и едва 3.8% на селското стопанство. Голяма роля за унгарското стопанство играе туристическия сектор. Важни туристически центрове са столицата Будапеща и езерото Балатон.
Половината от износа се пада на изделия на машиностроенето и автомобилостроенето. Важни индустриални райони са областта на столицата Будапеща и западната част на страната около границата с Австрия.
Унгария е страна със сравнително малък процент на безработица. За 2005 г. станата е рекордьор след новоприетите страни членки в ЕС с бюджетния си дефицит от над 10%.