Македония

Знамето на Македония
Гербът на Македония
Република Македония е държава в централната част на Балканския полуостров в Югоизточна Европа.
Скопие е столица и най-голям град на Република Македония с население около 668 518 души (2006 година) и многобройни индустриални предприятия — половината от производството на Република Македония. Столицата Скопие има статут на сборен административен център — Община Скопие, с ранг на община, и включва 10 градски общини.
Карта на Македония
Площ: 25 713 км²
Столица: Скопие
Най-голям град: Скопие
Религия: Православни
Население: 2 038 514 души
Гъстота на населението: 80.1 д./km²
Девиз: няма
БВП: 22 147 млрд.
БВП на човек: 10 718
Валута: Македонски денар
Година на присъединяване към ЕС: не е член

Държавно устройство

Република Македония е парламентарна република начело с президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган в страната е Събранието, което се състои от 120 депутати, избирани за 4 години. Висш изпълнителен орган в държавата е правителството начело с министър-председател. В Македония има регистрирани около 40 политически партии, като най-силно представените са ВМРО-ДПМНЕ, Демократичен съюз за интеграция (ДСИ), Либерална партия на Македония и Социалистическа партия на Македония. На последните парламентарни избори през 2006 ВМРО-ДПМНЕ (в коалиция с още няколко партии) печели 32,51 % от гласовете. На второ място остава големия Социалдемократически съюз на Македония с 23,31%, а ДСИ получава 12,12%. Останалите гласове отиват за по-малки партии.

Административно Деление

Административно Македония е разделена на 80 общини. Столицата Скопие има статут на сборен административен център — Община Скопие, с ранг на община, и включва 10 градски общини.

География

Република Македония заема около 38% от територията на географската област Македония и около 44% от населението ѝ. Тя е страна без излаз на море, но има много водни басейни на територията си. Около 25% от общата площ е обработваема и подходяща за земеделие. Най-високият връх е Голем Кораб в Кораб планина, висок 2 764 метра. Географските координати на Република Македония се простират между 40°51' и 42°22' северна ширина и 20°27' и 23°5' източна дължина. Най-южната точка на държавата е местността Маркова нога на източния бряг на Преспанското езеро, а най-северната се намира в местността Анище, северно от село Луке, в община Крива паланка. Най-западната точка е местността Кестеняр, югозападно от Дебър, а най-източната е Ченгене кале, източно от Берово. Република Македония има три национални парка — Пелистер, в Баба планина, планината Галичица и парка Маврово. Има и два природни резервата, Езерани и Ясен.

Стопанство и икономика

Икономиката на Република Македония е отворена пазарна икономика. Тя напуска СФРЮ като най-недоразвитата република, допринасяща за едва 5% от общата федерална продукция. До 1996 икономическият растеж е възпрепятстван от гръцко ембарго, политическа нестабилност в съседната Съюзна република Югославия и неадекватната инфраструктура. Между 1996 и 2000 има умерен растеж, но конфликтът през 2001 отново усложнява положението икономиката. Република Македония е постигнала макроикономическа стабилност, но не съумява да привлече чуждестранни инвестиции. Това е най-вече в резултат на сравнително неблагоприятното географско положение, липсата на значителни природни ресурси и неразрешения спор за името на страната.