България

Знамето на България
Гербът на България
България е държава в Югоизточна Европа в източната част на Балканския полуостров и поема 22% от неговата територия. Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Република Македония; на юг с Гърция и на югоизток с Турция. На изток, по протежение на бреговата ивица, страната се мие от водите на Черно море. Общата дължина на държавната граница е 2245 км, от които 1181 км са сухоземни, 686 км - речни и 378 км - морски.
Карта на България
Площ 110 994 км²
Столица София
Най-голям град София
Религия Източно православие
Население 7 364 570 души
Гъстота на населението 66 д./km²
Девиз "Съединението прави силата!"
БВП 101,036 млрд $
БВП на човек 13 597 $
Валута Лев
Година на присъединяване към ЕС 2007г.

Държавно устройство

Съгласно Конституцията от 1991 година България е парламентарна република, с ясно изразено разделение на властите. Законодателната власт се изпълнява от Народното събрание (еднокамарен парламент), изпълнителната - от Министерски съвет, а съдебната власт - Върховен касационен съд, Върховен административен съд, апелативни съдилища, окръжни съдилища, административни съдилища, военни съдилища, районни съдилища. Президентът е държавен глава. Функциите му могат да се обособят в три категории - представителни, арбитражни и функции по отбраната и сигурността.

Административно Деление

От 1999 г. насам Република България административно е разделена на 28 области. Всички те са наименувани на областния си център, като самата столица образува отделна област.

География

България се намира между южна и източна Европа, на източната част на балканския полуостров региони, известни из класическата епоха като Мизия, Тракия и Македония. Около 30% от територията на страната са равнини, а платата и хълмовете заемат около 41% от Югоизточната част.

Стопанство и икономика

България е промишлено-аграрна страна с отворена пазарна икономика, средно развит частен сектор и известен брой стратегически държавни предприятия. Най-голям дял в икономиката имат промишлеността и земеделието, въпреки че секторът на услугите устойчиво повишава своя дял в БВП. България произвежда значително количество желязо, мед, злато, бисмут, каменни въглища, електроника, рафинирани петролни горива, части за превозни средства, оръжие и строителни материали.