Германия

Знамето на Германия
Гербът на Германия
Германия е държава в Централна Европа. Тя граничи със Северно море, Дания и Балтийско море на север, с Полша и Чехия на изток, с Австрия и Швейцария на юг и с Франция, Люксембург, Белгия и Нидерландия на запад. Тя е държавата с най-голямо население в Европейския съюз, втората в Европа след Русия и третата страна в света по брой на чуждите имигранти.
Карта на Германия
Площ 357 021 км²
Столица Берлин
Най-голям град Берлин
Религия Християнство и ислям
Население 82 314 900 души
Гъстота на населението 231 д./km²
Девиз "Еднодушие и справедливост и свобода"
БВП 2 521, 699 млрд $
БВП на човек 30 579 $
Валута евро
Година на присъединяване към ЕС 1952г.

Държавно устройство

Федерална република Германия, накратко ФРГ или Германия е създадена на 24 май 1949 г. и е разширена след обединението на Германия през 1990 г.

Административно Деление

Германия представлява федерация на 16 Федерални провинции. Две от провинциите (Хамбург и Бремен) представляват свободни градове, а града-провинция Берлин има статут на Федерална столица.
Останалите провинции се разделят на 439 окръга и невключени в окръзи градове. Пет от провинциите се делят и на общо 22 административни области.

География

Германия е разположена в Средна Европа между 47°16'15 и 55°03'33 северна ширина и 5°52'01 и 15°02'37 източна дължина. На север граничи с Дания, на североизток с Полша, на изток с Чехия, на югоизток с Австрия, на юг с Швейцария, на югозапад с Франция, на запад с Люксембург и Белгия, и на северозапад с Холандия. Дължината на границата възлиза общо на 3 757 км. Докато на северозапад бреговете на Северно море, а на североизток - на Балтийско море образуват естествени държавни граници, на юг Германия има гранична част на Алпите.

Стопанство и икономика

Икономиката на Германия е най-голямата в Европа. Селското стопанство заема 1.2% от икономиката, промишлеността - 30.4%, а секторът на услугите - 68.4%. Стопанството е високоразвито. Добиват се въглища, нефт, природен газ, готварска сол, калиеви соли. Развита е и черната и цветната металургия, машиностроителната, нефтохимическата, химическата, текстилната, кожено-обувната, хранително-вкусовата промишленост. Отглеждат се едър рогат добитък, птици, свине, овце. Добива се пшеница, ечемик, овес, ръж, картофи, захарно цвекло.В Германия са построени 40 826 км жп линии, 656 140 км шосета, 2500 км петролопроводи. Държавата разполага с 6.4 млн. бр.р.т. морски и речни флот и 613 летища. Главни морски пристанища са Хамбург, Кил, Любек, Росток, Бремен, главни речни пристанища са Дунсбург, Карлсруе, Кьолн, Манхайм, Берлин, Бон, Дрезден.