Карта


Използвана е безплатна CSS карта, която преработихме допълнително посредством Adobe Photoshop trial version, така че когато потребителят постави курсoра си върху някоя държава да излиза знамето й.

Използвани езици и технологии:
За галерията:


Използва се Lightbox галерия.