Сайтът ще бъде преведен на английски и немски език

Ще се добави възможност потребителят да избере езикa, който му е най-удобен(английски, български, немски).


Разширяване на сайта

Сайтът ще бъде разширен, чрез представянето на големите градове на всяка европейска държава.


Ще се добавят образователни игри.

Ще бъдат добавени образователни игри, които ще са свързани с Европейския съюз, Европа и държавите в нея.


Създаване на социална мрежа

Ще бъде създадена социална мрежа между Евро клубовете на училищата в България и Европа, което ще способства за осъществяване на многостранна комуникация и обмен на идеи. Така учениците и учителите ще могат по-лесно да се включват в съвместни проекти.


Качване на учебни видео материaли

Всеки регистриран потребител ще може да качва учебни видео материaли, които ще бъдат одобрявани от администратор и ще бъдат достъпни за всеки друг потребител.